top of page

Over de stichting

Jonge stichting

De Stifting Farrend Erfskip “De Nije Silen’ is in februari 2021 opgericht. 
Deze jonge stichting bevindt zich nog in een opstartfase.

 

Het driekoppige bestuur wordt ondersteund door een beslisraad. Deze beslisraad bestaat uit ondernemers en bewoners van DNZ en leden die hobby- of beroepsmatig betrokken zijn bij varende bedrijfsschepen. De raad heeft een vaste kern van vijf leden. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de deskundigheid in hun netwerk.


Financieel
Alle lasten van de stichting worden momenteel gedragen door de bestuursleden van de stichting.

 

Historische schepen
De collectie van historische schepen is in privé bezit van één van de bestuursleden. Momenteel is er één schip ondergebracht in de stichting, een strandreddingssloep. Voor deze sloep wordt een restauratieplan gemaakt.

Rijke cultuurhistorische geschiedenis

Dagjesmensen, watersporters, fietsers en wandelaars kennen Dokkumer Nieuwe Zijlen als een knooppunt op weg naar hun bestemming of startpunt voor bijvoorbeeld een Rondje Lauwersmeer. De stichting wil met dit initiatief mogelijk maken dat deze doelgroep kennismaakt met de rijke cultuurhistorische geschiedenis van DNZ en het varend erfgoed.

Daarbij heeft de organisatie oog voor faciliteiten die noodzakelijk of wenselijk zijn, zoals afmeerplaatsen en oplaadpunten.


De verschillende activiteiten, zoals een audiotour langs de sluizen, een permanente tentoonstelling en het aanbieden van tochten met één van de historische schepen maken deel uit van een jaaragenda. Deze activiteiten zijn niet alleen gericht op dagjesmensen maar zijn ook bedoeld om bezoekers meer met het initiatief te laten verbinden als donateur of sponsor.

 

Restauratie schepen
De netto opbrengsten die hieruit voortvloeien worden aangewend voor de restauratie van historische schepen. De collectie historische schepen, deels gerestaureerd, is momenteel privébezit. Indien er voldoende middelen zijn voor een restauratie wordt het schip overgedragen aan de stichting.


Het proces van de restauratie is te volgen via een beeldverslag in de loods en buiten de loods worden lichte restauratie werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij ligt ook het accent op het behoud van oude nautische ambachten.

 

Buurtbewoners
Een aantal buurtbewoners is direct betrokken bij dit initiatief en geeft steun aan de behoefte voor een centrale plek waarbij de unieke geschiedenis van de omgeving wordt tentoongesteld. Zij geven daarbij aan dat het mogelijkheden biedt om de loods tevens een bescheiden buurtfunctie te laten vervullen. Het buurtschap maakt deel uit van het dorp Engwierum dat twee kilometer verderop ligt. Het ontbreekt in Engwierum aan basisvoorzieningen die ervoor kunnen zorgen dat bewoners zich verbonden gaan voelen met hun dorp en hun omgeving.

 

De actieve buurtvereniging, waarbij praktisch alle bewoners lid zijn, organiseert verschillende activiteiten voor haar leden. De loods kan in een behoefte gaan voorzien om paar keer per jaar een ontmoetingsplek te zijn voor buurtbewoners. Daarbij kan bijvoorbeeld nu reeds worden aangesloten bij de jaarlijkse jeu de boule competitie die bij uitstek een ontmoetingsmoment is voor buurtbewoners om het wel en wee met elkaar te delen. De jeu de boule baan grenst aan het terrein van de loods.


Aansluitingskansen bij ontwikkelingen in de regio
Dokkumer Nieuw Zijlen ligt in de regio Noordoost-Fryslân. Een regio die volop in ontwikkeling is getuige een aantal plannen. In deze plannen, hoofdzakelijk gericht op toerisme en recreatie, ligt het accent op kleinschalige recreatievormen en het ontwikkelen van faciliteiten voor recreanten.

 

Het initiatief, om Dokkumer Nieuwe Zijlen meer op de kaart te zetten, past naadloos in de ambitie van deze plannen. Zo is DNZ een prima tussenstop tussen de streekmerken: Elfstedenstad Dokkum en Nationaal Park Lauwersmeer. Zowel voor land- als waterrecreanten.

 

Waddenidentiteit

Ook bij het versterken van het Friese deel van het Nationaal Park Lauwersmeer draagt DNZ bij aan het versterken van de Waddenidentiteit van het Lauwersmeer. DNZ kan ook een aantrekkelijke aanvulling zijn op de vaar- en fietsroute Sûd-Ie. Een rondje Dokkum via de Súd Ie, Lauwersmeer en het Dokkumer Grootdiep behoort tot de mogelijkheden.

bottom of page